streda 4. februára 2015

Denník Enginseera Hrechta - Deň 1


++ Dátum: M40.015.2.4 +++
++ Autor: Enginseer Hrecht +++
++ Predmet: Príprava na krížovú výpravu - AM.2.0.15 +++
++ Deň 1 +++


Dnešný deň bola od vrchného velenia doručená požiadavka na rekonštrukciu bojových tankov typu Leman Russ pre účely blížiacej sa bojového ťaženia v sektore B.AM.2.0.15.
Novo vytvorená bojová skupina (dočasné kódové označenie "Cleansing fire") má pozostávať z 8 tankov Leman Russ v nasledovnom zložení:

4x LR Punisher (rôzne variácie príslušenstva),
2x LR Vanquisher (rôzne variácie príslušenstva),
2x LR Executioner (rôzne variácie príslušenstva).

Ako prostriedok ochrany pred vzdušnými útokmi bude skupine pridelený jeden tank typu Hydra.

Doprovod budú tvoriť 2 skupiny veteránov v transporotch Chiméra, každá s prideleným bojovým psykerom.

Keďže regiment v tomto momente nedisponuje novými tankami, budú pre vytvorenie bojovej skupiny použité tanky vyradené z bojovej pohotovosti kvôli značným poškodeniam v predchádzajúcich bojoch.


Predpokladaný čas do bojového nasadenia: 30 dní.
Množstvo potrebných servitorov: maximálny.
Aktivácia servitorov: okamžitá.

Hymn of reforging: 
"Thus do we invoke the Machine God.
 Thus do we make whole that which was surender."

5 komentárov: