sobota 28. marca 2015

Apocalypse - AM/Eldars vs. CH:Deamons/CH:SM (12.000 pts.) 1/2


Príbeh, army listy a pravidlá

Na dezolátne zničenej planéte Gor-(gon)-zola už po niekoľko rokov bojuje zablúdený regiment Imperiálnej Gardy, ktory sa tu stratil počas silnej warpovej búrky na ceste k Damocles Gulfu, aby podporili imperiálne sily v tomto dusnom regióne.
Na veľké prekvapenie imperiálneho velenia podobný osud postretol aj menšiu odnož Waaaghu warbossa Gut-Nekka. Kým samotnému warbossovi sa podarilo samotnú búrku prežiť a so svojim kruuzerom ostať na orbite, avšak väčšina jeho flotily nemala také šťastie a bola skoro do posledného orka vymazaná pri nepodarenom pristatí na povrch planéty.
Po 5 rokoch warpová búrka poľavila natoľko, že sa imperiálnym silám podarilo vyslať správu o pomoc. Na veľké prekvapenie to však nebolo Impérium, ktoré odpovedalo na vyslaný signál. Bola ňou enigmatická a záhadne strategická rasa Eldarov.
Zatiaľ čo sa imperiálne velenie pripravovalo bojovať na dvoch frontoch naraz v sektore sa z nenadania z warpu vynorila invázna armáda síl Chaosu na čele s Démon-princom Belakorom a warmastrom Dionízom nasledovaného jednotkami 13. roty XII. Légie, obávaných World Eaterov, jednotkami korzárov a démonickými entitami.
Tento nanajvýš znepokojujúci zvrat udalosti prinútil Plukovníka Gideona Kernna, veliteľa 715-teho cadiánskeho regimentu prehodnotiť svoj postoj k eldarským silám a benevolentne pristúpil k vratkej aliancii s mimozemšťanmi. Či však táto aliancia prinesie víťazstvo alebo potupnú prehru, ukáže až výsledok blížiaceho sa otvoreného stretu medzi dvomi nepriateľskými silami.
Zdá sa, že jediní kto sa z momentálneho stavu teší je postupne sa rozširujúca populácia orkov, ktorá sa teší na prijemné športové vyžitie v podobe bojov na rôzne spôsoby.         

ARMÁDY:

Imperial Guard (Alessan) – 3.000 bodov
CCS, 2x plasma, Kurov´s Aquila
2x LR Punisher, LC a MM (Pask)
2x LR Executioner, LC a plasma sp.
2x Vanquisher, LC (Tank Commander)
2x Hellhound
2x Wyvern
2x Chimera, Veterans s 3x melta
Scion Commanda, 4x melta
10x Scions, 2x plasma gun
10x Scions, 2x flamer
10x Scions, 2x hot-shot volley gun
1x Vendetta
1x Basilisk
Bastion a ADL

Eldars (Zlosyn) – 3.000 bodov
2x 3 War Walker
3x Hornet
2x Warp Hunter
10x rangers
5x Jetbike
3x Serpenta s 2x avengermi a 1x fire dragonmi
1x farseer
1x spiritseer
1x Revenant Titan, 2x sonic lances

Chaos: Space Marines (Ondrej Š.) – 3.000 bodov
Lord na jugernautovii
Lord na jugernautovi
Kharn
5x spawn
2 x 6 motorky
1x Rhino s 8x berzerker
Predator, TL-LC a LC sponsons
Mayneham Pack – 3x Hellbrute, multi melta, heavy flamer
3x Drop pod a v nich:
-       8 x marine, cc weapon, flamer, combi melta
-       10 x marine, 2x plasma, pw. axe
-       1x fw Dreadnoughlt
2x 5 Havocs, 4x AC
1x 5 Havocs , 3x AC, rocket launcha
1x 5 Havocs, 4x rocket launcha

Chaos Deamons/Space Marines (Ondrej P.) – 3.000 bodov
Belakor
Demon princ, lvl 3, black mace
Chaos lord
Khorne herald s grimoarom
5x spawn
15x fleshounds
10 pinkhorrors
Landrider s 10x khorne marines
2x Maulerfiend
1x Heldrake
1x Soulgrinder
1x Sicaran,
1x Fireraptor,

DEPLOYMENT:
Hrá sa na 2 stoloch, spojených dlhými stranami.
Obe armády sa vykladajú do 24“ od kratších strán takto vzniknutého stola s nasledovnou výnimkou pre Imperiálnu Gardu:
IG hráč si rozdelí armádu na tretiny a náhodne rozhodne, ktorá tretina bude vyložená ako „uviaznutá“. Toto reprezentuje skutočnosť, že imperiálne sily sú na planéte už dlhšie a prebiehajúca piesočná búrka im síce umožňuje komunikáciu a tým pádom aj koordináciu, avšak nie v rovnakej zóne. Zostatok armády (okrem modelov prichádzajúcich z rezerv) sa vyloží v zóne do 24“ od svojej krátkej strany stola.
Následne sa vyložia sily chaosu do 24“ od svojej krátkej strany stola.
Ako posledná sa vyloží armáda Eldarov.
Ak majú hráči infiltrátorov, hádže sa poradie ich vykladania pre každého hráča samostatne.

Deploy zo strany Chaosu.
Deploy zo strany AM/Eldars.

PRVÉ KOLO:
Prvé kolo ma strana chaosu, môže sa rozhodnúť isť ako druhá.

PODMIENKY VÍŤAZSTVA:
Strana, ktorá ma na konci hry najviac Victory pointov (VP) vyhráva. Victory pointy získava každá strana za objektivy vyložené na stole, prípadne za splnenia podmienok uvedenú pre každú armádu v špeciálnych pravidlách misie.

VICTORY POINTS:
Objektivy – na stole bude vyložených 7 objektivov (reprezentovaných 5 lebkovými podstavčekmi  a jednou sochou s pripojenými červenými kockami). Prvý objektiv pokladá IG hráč a potom sa striedajú strany. Objektiv musí byt umiestnený 12” od okraja a 12” od iného objektivu.
Na konci svojho ťahu dostáva hráč 1 VP za každý držaný objektiv (unita do 3“ od objektivu). V súlade s pravidlami apocalypsy môže objektivy zaberať každá unita bez ohľadu na typ. Pravidlo objective secured sa nepoužije. V prípade, ak sú pri objektive unity oboch strán, objektiv drží tá unita, ktorá je "reálne" bližšie k objektivu. Ak sa vzdialenosť nedá určiť, o tom či objektiv drží strana, ktorej ťah prebieha sa rozhodne hodom D6 (4+ = objektiv drží armáda, ktorej ťah prebieha).

ŠPECIÁLNE PRAVIDLÁ MISIE:

Strategic Assets: Každý hráč si môže vybrať jeden strategic asset z knihy Apocalypse. Nemôžu byť vybrané 2 rovnaké assety na stranu.

Dig Sites (Imperial Guard):
IG hráč pred deployom umiestni na stôl 6 Dig Site markerov (5x kráter, 1x emplacement), nasledovne: 2x do nepriateľovej deploy zóny, 2x do zóny 24“ - 48“ od svojej strany stola a 2x do zóny 48“ – 72“ os svojej hrany stola. Jednotlivé dig sites musia byt od seba minimálne 18” a na zaciatku prvého kola budú scatterovat 2D6” (hit je no scatter).
Akákoľvek unita IG hráča sa môže pokúsiť preskúmať digsite vo svojej shooting fáze namiesto streľby/ runu, pokiaľ sa nachádza v base kontakte s markrom. Hráč si hodí D6 a na základe tabuľky zisti čo vykopal (1 – infantry squada s flamrom, 2 – sentinel s ML, 3 – hwt s 3x AC, 4 – platoon command squada, 5 – 5x ratlings, 6 – LR Eradicator). V prípade ak hodí to čo už raz vykopal, tak rerolluje výsledok).
Vykopaná unita v danom kole môže strieľať už iba snap shoty, a nemôže chargovat. Môže runovat. Za každú takúto unitu hráč získa 1 VP.

Aké posily objaví garda na týchto miestach ? 
Spirit Stones (Eldars):
Eldarský hráč pred deployom ktoréhokoľvek hráča rozmiestni na stôl 6 Spirit stone markerov. Markre musia byt 12” od kraja stola a 24” od seba. Aspoň 2 markre musia byt v deployment zóne súpera a žiaden nesmie byt v deployment zone eldarského hráča. Všetky spirit stone markre na začiatku prvého kola scatteruju 2d6” (vždy scatterujú). Akákoľvek eldarská unita, ktora je v base kontakte s markrom na konci svojho ťahu ho automaticky zdvihne  a hráč si pripíše 1 VP.

Každý spirit stone je pre eldarov nesmierne dôležitý
(vyznačené červeným šesťuholníkom).
Pillars of Summoning (Chaos):
Tieto štyri stavby sú zdrojom warp energie na planéte a je cez ne možno channelovat chaotickú energiu. Každý hréč, si pridáva 1 kocku do poolu v psychic fáze za každý pillar pri ktorom ma psykera (do 6”). Navyše v prípade, že do 12” od stĺpu nie je žiadna IG, alebo eldarská unita a zároveň je v base kontakte so stĺpom nejaká chaosácka unita, tak Chaos strana získava 1 VP na konci svojho ťahu.

Piliere chaosu.
Pile of Gunz (Orks - bastion):
Budova, AV 13, HP: 5. Všetky jednotky do 3” od budovy sa počítajú akoby ich strelne zbrane boli Twin-linked a mali +12” dostrel.
Catastrophic explosion - ak je počet HP tejto budovy zredukovaný na 0 tak nastane explózia. Všetky modely do vzdialenosti 2D6 sú zranené silou 4+D6, AP5. Navyše vystrelia random smerom 3 rakety S8 AP3, Large Blast. Kazda si hodi random smer a vzdialenosť letu 4D6.

Koptaport (Orks - landing pad):
Budova, AV13, HP:6. Na začiatku každého kola (vrátane prvého) z nej vyletí squadrona D3 deffkopt s twin-linked raketami. Kopty vyletia random smerom, vzdialenosť 3D6.

Ork Hut (Orks - ruina):
Open-toped budova, AV13, HP:6. Na začiatku každého kola z budovy vylezie unita orkov (2D6 orkov, podľa modelov, ak je hodená aspoň jedna šestka tak dostanú aj noba s Power klawou). Orkovia vylezú z random konca budovy podľa scatteru a pohnú sa 6 “. 
Orkovia sa hýbu k najbližšej voľnej unite, alebo najbližšiemu assaultu (ak je reálne aby k nemu došli v danom kole, vrátane chargu).

Orkské osídlenia budú znepríjemňovať boj obom stranám.
Ako dopadne invázia Chaosu ?
Podarí sa imperiálnym silám v alincii s tajomnými eldarmi zvíťaziť ?
Uvidíte čoskoro.

+++ Alessan +++

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára