piatok 19. januára 2018

Stehmahr Campaign - Part 01

+++ The Journey +++

Loď prechádzala warpom bez komplikácií. Skonštruovaná pred miléniami, stále spoľahlivo slúžila kapitule. Prvý kapitán Torux nemal žiadne pochybnosti o tom, že ich dopraví na miesto určenia včas a v poriadku. Warpové prúdy boli v tejto oblasti pokojné, ubezpečil ho niekoľkokrát navigátor lode. Stehmahr III. Planéta na okraji Impéria. Neveľká, ale nie bezvýznamná. Šifrovaná správa dorazila pred niekoľkými týždňami. Správa o nepokojoch, o neodvádzaní imperiálnych poplatkov, o silnejúcom napätí medzi vládnúcimi vrstvami. Rozruch však nevyvolala správa sama. O ten sa postaral šifrovaný odkaz v nej. Knihovníkom trvalo niekoľko dní, kým našli relevantné spojenie v historických záznamoch. A potvrdili silnejúce obavy. Kapitula bude musieť dodržať starodávnu prísahu, takmer zabudnutú v čase.

Pod zámienkou akcie proti oficiálnej hrozbe vyslala kapitula celú 3. kompániu, vedenú prvým kapitánom Toruxom a ním vybranými dôstojníkmi. 

First Captain Torux
Zo zamyslenia ho vytrhol úder špičky zbrane o kovovú podlahu. Zvykol si, že toto je spôsob akým šampión kapituly Prax oznamoval záujem prehovoriť. Už tak extrémne mĺkvy bojovník rozprával veľmi sporadicky. Na misiu sa šampión prihlásil dobrovoľne, pravdepodobne potom ako bola potvrdená prítomnosť Eldarov v regióne. Jeho nenávisť k cudzej rase bola bezhraničná. Prvý kapitán si spomenul na Praxovu službu v jednotkách Deathwatch aj na slávnostný návrat z nej. Zakrátko potom zachránil hrdinským činom Vrchného knihovníka, keď v osobnom súboji zabil tyranidského swarmlorda. Aj za cenu straty nohy a ruky. V kapitule s tak nízkym počtom psykerov sa tento čin rátal ako záchrana samotného majstra kapituly. Umenie vládnutia mečom, v ktorom vynikal, mu tak zabezpečilo jeho povýšenie na šampióna kapituly. 

Chapter Champion Prax
Torux kývnutím hlavy naznačil, že má Prax jeho plnú pozornosť. "Celá kompánia ? Dvaja ctihodní ?" Prví kapitán vedel čo tým myslí, a opäť ho prekvapila bystrosť, ktorá sa skrývala za šampiónovým surovým výzorom. Do warpu vstúpili pred pár hodinami a preto ešte nemal čas informovať úzky okruh svojich bratov o ich skutočnej misii. "Kapitula má svoje dôvody, pre ktoré smerujeme na Stehmahr." odpovedal po chvíľke mlčania Torux. "Aj pre takú značnú silu, ktorá nás sprevádza." 

Za miesto stretnutia si vybral jednu z mála knižníc na lodi. Počas svojho príhovoru sledoval tváre všetkých prítomných. Prekvapenie striedal hnev, ktorý prechádzal do súhlasného prikyvovania. Jedným z nich bol aj kapitán 3. kompánie - Reixar Sirix - jeden z mnohých, ktorí posilnili rady prastarej, dych strácajúcej kapituly na príkaz samotného Robouta Guillimana. Zatiaľ čo väčšina kapitúl prijala svojich nových bratov s pochybnosťami a podozrením, synovia primarcha Coraxa prejavili otvorenejší prístup. Čierna stráž, bojujúca v posledných storočiach v sile necelých piatich kompánii, bola v priebehu niekoľkých mesiacov posilnená na maximálnu možnú mieru. 


"Takže táto Gilda..." rekapituloval Reixar, teraz už len v prítomnosti prvého kapitána,"...je dôvodom našej cesty ? Nie nepokoje, oneskorené platby, ani prítomnosť heretikov. Gilda a starobylá prísaha z čias, keď náš genetický otec ešte kráčal medzi hviezdami ?" Torux prikývol. O tom, prečo samotný Corax túto prísahu zložil, vedel len Majster Kapituly, Vrchný knihovník a Prvý kapitán. A nebol dôvod na tom nič meniť. 

Na palube viezli 2 členov kapituly, ktorí boli osobne po boku primarcha v časoch po Veľkom Kacírstve. V prípade núdze ich prebudia, aby konfrontovali tvrdenia Gildy. Aby kapitula splnila prísahu svojho otca a získala to, čo ostalo skryté pod povrchom planéty a malo tam ostať navždy uzamknnuté.

+++ Alessan +++

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára