utorok 7. júna 2016

Dark Angels vs. Chaos: Space Marines (1.850 pts.)

The Tale of Zophael
"The Beginning"


Na tvári ucítil jemný vánok. Uplynulo mnoho času odkedy naposledy zložil svoju prilbu v prítomnosti svojich bratov. Znak jeho postavenia, synonymum nespochybniteľného odhodlania a pevnej viery v Cisára, odkladal len v chvíľach keď bol osamote v prítmí svojej kajuty. Zhlboka sa nadýchol. Hľadal vnútorný pokoj. Na to čo príde ho bude potrebovať. A nielen on. Musí byť mohutnou skalou, ktorá zastaví príboj pochybností v mysliach ostatných. Bude ochrancom ich viery, naplní ich duše nezlomným odhodlaním. Povedie ich k víťazstvu, tak ako nespočetne krát predtým. Blikajúca kontrolka na vnútornom displeji ho upozornila na prichádzajúcu správu. Nasadil si helmu. Hlas knihovníka Tismiela znel pokojne. "Kaplán Zophael. Lokalizovali ste cieľ ?"   

Príchod na planétu by sa dal nazvať bezproblémový. Po vystúpení z warpu prijala loď niekoľko výziev od imperiálnych lodi v sektore.  Komunikácia prebehla promptne a tak už po niekoľkých hodinách sa ocitli po boku ostatných plavidiel na orbite Kharey. Situácia na planéte vyzerala stabilne. Vojská imperiálnej gardy postupovali. Pomaly, ale postupovali. 

Oficiálne stanovisko k ich neočakávanému príletu prezentoval veliteľ Otis na stretnutí vrchného velenia. Astropati kapituly zachytili núdzové volanie a kapitula Ochrancov Calibanu sa naň rozhodla odpovedať. Pôvod a obsah tohto vysielania však bližšie neozrejmil. Tento príbeh tvoril len krytie pre skutočný dôvod, pre ktorý kapitula vyslala na Khareu jednu celú kompániu. 

O tom skutočnom dôvode však vedel len úzky okruh, a to kaplán Zophael, veliteľ kompánie Otis a vrchný knihovník Tismiel. A tak zatiaľ čo časť bojovej sily bola ako zástierka vyslaná do oblasti Laxia, vykonať prieskum podzemného zariadenia zradcovských prisluhovačov Omnissiaha, menšia jednotka pod vedením Zophaela a Tismiela sa vydala za ich skutočným cieľom. 

Dlhé roky pátrania po "padlých" priviedla kapitulu Temných Anjelov a ich nástupníkov k určitému poznaniu sledu udalostí, ktoré predznamenávajú ich podvratnú činnosť. A rebélia na planéte Kharea tieto znaky splňovala do posledných detailov. Podľa dostupných informácií, oficiálnych aj tých neoficiálnych, sa mohlo jednať o prácu "padlého" a v takom prípade si žiadny z nasledovníkov Leva nemohol dovoliť zaváhať. Museli preveriť každú eventualitu. 

"Cieľ potvrdený. Nepriateľský veliteľ v dohľade. Posielam koordináty. Pripravte sa na útok." Vibrácie z motora jeho motorky prechádzali jeho telom. Po bokoch ho nasledovali členovia jeho jednotky, tí najlepší jazdci z celej kapituly. Vedel, že musia zaútočiť rýchlo, prekvapiť nepriateľa nepripraveného. To bola ich taktika, ich spôsob boja. Otvoril kanál na svojom voxe. Jeho hlas počul každý z jeho bratov. 

"Tam kde je neistota, vnesiem svetlo.
 Tam kde je pochybnosť, zasejem vieru.
 Tam kde je hnev, ukážem mu smer."

"Aká je vaša povinnosť ?"  
 Slúžiť vôli Cisára.
"Čo je Cisárova voľa ?"
 Že budeme bojovať a umierať.
"Čo je to smrť ?"
Je to naša povinnosť.  
  
A s týmito slovami na perách sa Anjeli smrti ako jeden vrhli na nepriateľa.


Misia - tri karty na ruke, kradnú sa objective X karty, ktoré sa nemôžu zahadzovať
De​ploy - Dawn of War
Prvé kolo - Dark Angels
Ukradn​utá ini - Áno
Deploy - ja mám na stole všetko okrem podu s meltami a ezekielom. Súper má v rezervách draka, termosky a pod s Kharnom.
Turn 1 (CH:SM): Súper ostal takticky u seba a nehrnul sa dopredu so spawnami a jugglordom. Havoci rozjinkovali land speedre. Prišiel Kharn v pode. Obliny zabili 2 motorky, ktoré ustáli morálku.
Turn 2 (DA): Prišiel drop pod, melty si podali Hellbruta (first blood), Ezekiel potom zakúzlil na havocov kúzlo (strieľajú len na snap shoty) a nahodil si force. Chaplain s motorkami sa drží bokom a čaká čo spraví jugglord. Assaulťáci sa pripravia na charge od Kharna.

Turn 2 (CH:SM): Kharn nekompromisne​ zožerie assaulťákov. Havoci si namiera s predátorom do speedrov a zas ich rozjinkujú. Jugglord naberie veteránov s Ezekielom.
Turn 2 (DA): Chaplain s motorkami rozstrelia rhino a failnú charge do kultistov. Tacticaly rozstrieľajú Kharnovu unitu, ostáva len zradca.

Turn 2 (CH:SM): Challange. Idem s Ezekielom prvý na I5. 5 útokov, 4 trafím a na wound je tam jedna 5-ka. Súper berie kocku a na 4+ hádže 3. Wohoho !!! Spawni potom sežerú veteránov (tí pred tým zabijú jednu spawnu) a Ezi vysajvuje zvyšok woundov na 2+ až na jeden.

Turn 3 (CH:SM): Prichádza dráčik. Spáli jedného tacticala a 2 land speedre. Kharn sa pokúsi chargnúť tacticalu a ... umiera na overwatch. Ach tá BS2 je božská. Obliterátory sa stiahnú a snažia si dokončiť motorky na ľavo, ale na 4+ jink s rerollom všetko hodím. V kombate si zvieratko Ezekiel s forcou nahádže ako pán a zareže troch spawnov (dvaja z nich mali už len posledný wound). Muhaha. Stráca následne 1W. Z rezerv ešte prišli termosky a combi meltami sa pokúsili zničiť rhino, ale minuli.
Turn 3 (DA): Nenahodím si force. Chaplain chargne kultistov a tí umierajú do posledného. Ezi nedá ani jeden wound, na oplátku dostáva asi 3 a padne tam jedna 1, takže umiera. Land Speeder dá dole 1HP z draka.

Turn 3 (DA): Tacticala sa postará o termosky.
Tur​n 4 (CH:SM): Havoci nastrieľajú black knightov a umierajú 2.

Turn 4 (CH:SM): Drak sa obzrie po motorkách a dve ďalšie umierajú. Ostáva už len chaplain s 2W. Spawna sa rozbehla po rhine ale nezoberie mu ani jeden HP. Obliterátory mažú časť scoutov.

Turn 4 (DA): Napravo sa valím dopredu s tacticalou, pomôcť motorkám a scoutom. Chaplain nacharguje spawnu a zabije ju. Land speeder opäť trafí draka a lucky shotom mu odstreľuje flamer.Dochádzajú jednotky a tak aj kolá sú rýchlejšie.

Turn 5 (CH:SM): Havoci dorazia chaplaina, lebo 3+ save je málo, že áno. Drak sa hooverene a ide po linebreakerovi. Obliny sa snažia odstreliť scoutov z objectivu, ktorým blokujem súperovi kartičky od začiatku hry.

Turn 5 (DA): Snažím sa doraziť obliny, ale súper všetko nahádže. Drak dostane glance od land speederu, ale tentoraz ho sajvne.

Turn 6 a 7 (CH:SM a DA): Obliny ešte vybavia najskôr motorky a potom aj tacticalu, ktorá 2 failne morálku. Drak ešte v poslednom kole dostáva 2HP, hádže jink - 4 a 3. Súper si ale spomenie, že nehádzal ITND v kole predtým a nahodí si ten jeden HP. Takže drak prežíva. Strácal ešte drop pod. Predátor sa s ím nejako nemaznal. Moji dvaja scouti sa kryjú za skalou a zahrávajú linebreakera.​ A hra sa končí.

Výsledok:Da​rk Angels 13 (10 kartičiek, first blood, linebreaker a slay the warlord) : Chaos-Space Marines 5 (3 kartičky, linebreaker a slay the warlord).
Súp ​erovi sa od prvého kola nedarilo na kartách. Mal tam 2x ten na ktorm stáli moji nainfiltrovan​í scouti a nevedel ich odtiaľ dostať skoro celú hru.
Ďakujem mu za hru a teším sa na ďalšiu.
Možno​ proti posile, ktorá sa objavila v pravom hornom rohu. Všimli ste si ju ?



Miestnosť osvetľoval taktický displej. Pri stole sedeli tri postavy. Brnenia nahradili obradné róby. Rany po boji boli ošetrené, zbroje zaslané na opravu, zbrane znovu posvätené. Kaplán pozoroval Tismiela. Nikdy predtým ho nevidel v boji. To akým spôsobom zabil nepriateľského veliteľa bolo hodné obdivu aj od takého skúseného bojovníka akým Zophael bez pochyby bol. Knihovníkov meč prešiel telom v starovekej zbroji bez jediného zastavenia a nezastavil sa ani na mechanickej obludnosti, na ktorej sa nepriateľ niesol do boja.

Ich úlohou bolo zistiť, či nepriateľský veliteľ nie je jedným z "padlých". Táto domnienka sa nepotvrdila a tak jeho smrť neznamenala nič, len odstránenie jednej z potencionálnych hrozieb. Ich stretnutie už hodnú chvíľu prechádzalo zoznamom ďalších cieľov. Nebol krátky. Každý z nich mohol byť tým, ktorého hľadali.


"A čo ten netvor, ktorý vlastnoručne zabil väčšinu útočnej jednotky Zaphar ? Boli jeho ostatky preskúmané ?" zaznela otázka od veliteľa Otisa. Zophael s Tismielom sa na seba pozreli. Neponáhľali sa s odpoveďou. Nakoniec prehovoril knihovník. "Nie, neboli. Kým sme sa k nim stihli dostať, nenašli sme po nich ani stopy." Zophael sa rozpomenul. Na konci boja, keď už o víťazstve bolo rozhodnuté, uvidel ako sa na bojisko posledný krát zniesol obludný stroj zbavený svojej plamennej zbrane. V tom momente si kaplán myslel, že hľadá svoju poslednú korisť. Útok ale nikdy neprišiel. Miesto toho stroj uchopil čosi zo zeme do svojich mohutných oceľových pazúrov a vzniesol sa k nebu. Kým jeho siluetu zakryli tmavé mraky, Zophael na krátky okamih zahliadol čo to bolo. V oceľovom zovretí bezvládne ležala postava odená v zbroji hviezdneho mariňáka. Nebol to však nikto z kapituly Ochrancov. 


"Nemôže byť pochýb o tom, že to bude náš zabijak." skonštatoval Tismiel. A tak na zoznam potenciálnych cieľov pribudol ďalší, s kódovým menom "Zradca". Nikto z prítomných v tej chvíli netušil, aké výstižné toto meno v skutočnosti je. 


Tréning so seržantom Gydrionom bol pre Zophaela vítaným rozptýlením. Obaja boli viac ako vyrovnaní súperi. Strata celej útočnej jednotky na čele so seržantom Zapharom bola silným úderom, ktorý prišiel na úvod kampane. A tak si ako ich náhradu vybral niekoho o kom vedel, že mu môže absolútne dôverovať. "Je pravdou to čo sa hovorí..." opýtal sa seržant. "...že knihovník Tismiel nariadil prebudenie starobylého?" Zophael prikývol. "Áno, ctihodný Otheym bude opäť prelievať krv nepriateľov Impéria." Po viac ako štyroch storočiach bude znovu kráčať do boja po boku svojich bratov. 


+++ Alessan +++ 


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára